Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Menu

Projekty Techniczne i Dokumentacje

Wszystkie projekty realizowane są indywidualnie wg potrzeb Inwestora. Cykl wykonywania projektów i dokumentacji:
1. Analiza potrzeb Inwestora.
2. Wykonanie obliczeń ciepnych i koncepcji instalacji kotłowej.
3. Uzgodnienie koncepcji.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej UDT (najczęściej wg Dyrektywy 2014/68/UE).
5. Wykonanie dokumentacji warsztatowej.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Przykładowe rysunki kotłów

Wytwarzanie i montaż instalcji kotłów

Instalacje kotłów wytwarzane są i montowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy posiadające uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Kotły w trakcie montażu

Parametry eksploatacyjne kotłów

Fotografie poniżej przedstawiają parametry techniczne w trakcie normalnej eksploatacji prowadzonej przez obsługę Ciepłowni.

Zrzuty paneli operatorskich w trakcie eksploatacji

Informacje ogólne

Nazwa: Centrum Termoenergetyki
Adres: 31-422 Kraków, ul.Strzelców 19A/2
Tel/fax +48 12 4131610, tel +48 604 251441
Status: Inżynierska firma działająca
na terenie Polski i Europy.
E-mail: j.janik(at)bci.pl