Sequence Preloader IconThree orange dots increasing in size from left to right
Menu

Centrum Termoenergetyki

Inżynierska firma prywatna z siedzibą w Krakowie działająca na terenie Polski i Europy
+48 604 251441; tel/fax +48 12 4131610
j.janik mp bci.pl
31-422 Kraków, ul.Strzelców 19A/2

KIEROWNICTWO FIRMY

Dyrektor: Janusz Janik
Mgr inż. Mechanik
Uczelnia
Politechnika Wrocławska
Specjalizacja:
Termoenergetyka/Kotły parowe i wodne

Dyplom: "Kocioł parowy BPC-80 z paleniskiem cyklonowym."

Promotor: Doc. dr inż. R. Żamojdo


Doświadczenie zawodowe:


Firma:
Fabryka Kotłów "SEFAKO" SA
Zarządzanie:
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Techniczno-Handlowy


Projektowanie:
Specjalista projektant

zakres działalności

Głównym przedmiotem działania firmy jest:

1

Promocja, budowa i rozwój techniki ekologicznego
spalania.

2

Projektowanie, nadzory montażowe i rozruch urządzeń kotłowni, w tym również kotłowni fluidalnych.

3

Projektowanie, nadzory montażowe i rozruch modernizacji kotłów wodnorurowych typu WLm, WR, PLm, CR zarówno z pozostawieniem ekranów meandrowych i ceramicznego obmurza, jak i z przebudową na ściany membranowe (szczelne).

4

Projektowanie, nadzory montażowe i rozruch kotłów specjalnych - spalanie biomasy, współspalanie węgla i biomasy, spalanie odpadów.

5

Kompleksowa (w kooperacji) realizacja obiektów przemysłowych szczególnie w kierunku zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz innych unowocześnień.

6

Nadzory inżynierskie i inwestorskie dla realizacji inwestycji obiektów energetycznych.

7

Wykonywanie opracowań teoretycznych (studium przedrealizacyjne, studium wykonalności) według standardów UNIDO.

8

Wykonywanie dokumentacji warsztatowej na bazie projektów typu Basic Engineering.

Informacje ogólne

Nazwa: Centrum Termoenergetyki
Adres: 31-422 Kraków, ul.Strzelców 19A/2
Tel/fax +48 12 4131610, tel +48 604 251441
Status: Inżynierska firma działająca
na terenie Polski i Europy.
E-mail: j.janik mp bci.pl